Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của Điện Nước AZ

  • Thời gian bảo hành:Chúng tôi cam kết cung cấp thời gian bảo hành cho các dịch vụ sửa chữa điện nước. Thời gian bảo hành sẽ được quy định cụ thể cho từng loại dịch vụ và linh kiện được sử dụng. Thông tin chi tiết về thời gian bảo hành sẽ được cung cấp cho khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ.
  • Phạm vi bảo hành: Chính sách bảo hành của chúng tôi áp dụng cho các lỗi kỹ thuật hoặc sự cố phát sinh sau khi dịch vụ sửa chữa điện nước được hoàn thành. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và sửa chữa miễn phí các sự cố trong phạm vi bảo hành. Tuy nhiên, chính sách bảo hành không áp dụng cho các lỗi do sử dụng sai, tự ý can thiệp hoặc hư hỏng do thời gian sử dụng bình thường.
  • Điều kiện bảo hành:Khách hàng phải giữ và bảo quản hóa đơn hoặc phiếu ghi nhận dịch vụ để chứng minh thời gian và nội dung sửa chữa. Khách hàng phải thông báo về sự cố hoặc lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành và cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề xảy ra.Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra và xác nhận sự cố trước khi tiến hành bảo hành.
  • Quyền và trách nhiệm của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu bảo hành và sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành. Khách hàng phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản hệ thống điện nước theo đúng quy định để tránh mất quyền bảo hành. Khách hàng phải thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố hoặc lỗi kỹ thuật phát sinh trong thời gian bảo hành.

Chính sách bảo hành của Điện Nước AZ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cam kết giải quyết các sự cố và lỗi kỹ thuật trong phạm vi bảo hành một cách nhanh chóng và chính xác.